Майданчик будівництва НБК ЧАЕС online

Цілодобова трансляція з майданчика будівництва нового безпечного конфайнмента Чорнобильської АЕС. Онлайн вебкамера (дивіться нижче).

З 1992 року ведеться активна робота, зокрема за міжнародними програмами, з перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему. Основний висновок цих багаторічних досліджень: істотне зменшення небезпеки об’єкта “Укриття” може бути досягнуте в результаті будівництва над об’єктом нової захисної споруди – нового безпечного конфайнмента (НБК).

Новий безпечний конфайнмент – це багатофункціональний комплекс для перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему.
Згідно з концептуальним проектом, до складу НБК входить:
– основна споруда, яка включає арочну конструкцію, проліт якої в напрямі північ-південь складає 257,44 м, висота 108,39 м, довжина 150 м, фундаменти, західну і східну торцеві стіни, необхідні забезпечуючі та допоміжні системи;
– технологічний корпус, який включає ділянки дезактивації, фрагментації і упакування, саншлюзи, майстерні та інші технологічні приміщення;
– допоміжні споруди.

Безпечний конфайнмент у вигляді багатофункціонального об’єкта з терміном служби 100 років в майбутньому дасть можливість здійснити вилучення паливовмісних матеріалів, їх кондиціонування для подальшого безпечного зберігання.

Відповідно до стратегії реалізації проекту НБК, він виконується в три етапи.

На першому етапі були проведені підготовчі роботи, які забезпечили безпечне і ефективне будівництво безпосередньо НБК. Підготовчі роботи, у свою чергу, виконувались у три фази:

Фаза 1. Видалення берми «піонерної» стіни.

У 1986 році «піонерна» стіна використовувалася як майданчик під монтажний кран ДЕМАГ, що виконував монтаж південних металоконструкцій “Укриття”. Необхідність видалення берми «піонерної» стіни була продиктована розташуванням в цій зоні фундаменту НБК. Виходячи з конструкції берми, для її розбирання застосовувалися різні технології і технічні засоби руйнування бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій, демонтаж збірних конструкцій, а також видалення матеріалів засипки складної структури (щебінь, пісок, грунт, бетонні і металеві фрагменти). Роботи виконувалися в радіаційно небезпечних умовах, безпосередньо біля об’єкта «Укриття».

 

Видалення берми піонерної стіни

Видалення берми піонерної стіни

Видалення берми піонерної стіни

Видалення берми піонерної стіни

До початку основних робіт з будівництва НБК виконаний великий об’єм робіт, які передбачали очищення і планування території, облаштування котлованів під будівництво фундаментів монтажної, транспортної і сервісної зон НБК, а також монтажного майданчика для укрупнювальної збірки арочних конструкцій. В процесі виконання земляних робіт була впроваджена технологічна схема безпечного поводження з РАВ, яка передбачала післяопераційний радіаційний контроль, сортування РАВ за категоріями, транспортування на майданчик тимчасового зберігання або на об’єкт для остаточного захоронення.

В ході робіт було видалено більше 32 000 м3 технологічних матеріалів і ТРВ, 4 одиниці техніки (крани, тягач, землерийна техніка), захороненої під шаром грунту на проммайданчику об’єкта “Укриття” в період виконання робіт зі зведення об’єкта “Укриття” в 1986 році, а також виявлені при проведенні робіт високоактивні відходи.

Земляні роботи під будівництво фундаментів

Земляні роботи під будівництво фундаментів

Фаза 2. Підготовка інфраструктури для будівництва НБК

З метою своєчасної і економічно вигідної реалізації робіт, готуються об’єкти, які потрібні для забезпечення будівництва НБК, його фундаментів і для мобілізації на будівельному майданчику. До цих об’єктів відносяться:

  • тимчасові будівлі та споруди для персоналу (адміністративні, господарсько-побутові та інші);
  • роботи з поліпшення доріг для доставки матеріалів та устаткування;
  • об’єкти для навчання і підготовки персоналу (макети і тому подібне);
  • облаштування майданчика для виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження НБК;
  • облаштування майданчиків зберігання/складування устаткування і матеріалів НБК.

Наразі введені в експлуатацію тимчасові об’єкти, зокрема: відновлена робота 2-х бетонних заводів у районі СВЯП-2, введено в експлуатацію 3-ій бетонний завод, прокладена та введена в експлуатацію нова ВЛ-6 кВ для бетонних заводів, введені в експлуатацію приміщення будівельної лабораторії, офісні приміщення, ремонтні майстерні та медпункт на території колишнього гаража «Прип’ять». Виконані інженерно-технологічні дослідження на проммайданчику об’єкта «Укриття».

Фаза 3. Будівництво нової вентиляційної труби (НВТ)

Оскільки в концептуальному проекті НБК обгрунтована пропозиція демонтувати вентиляційну трубу 2-ої черги ЧАЕС, необхідно виконати розробку проектної документації і спорудження нової вентиляційної труби (НВТ) 2-ої черги ЧАЕС (для потреб споживачів блоку №3, сховища рідких і твердих відходів, об’єкта «Укриття», з одночасною частковою реконструкцією існуючих систем вентиляції і системи радіаційного контролю. Введення в експлуатацію НВТ повинне передувати початку демонтажу існуючої вентиляційної труби 2-ої черги ЧАЕС (ВТ-2). Видалення існуючої вентиляційної труби буде виконано до 2015 року.

Змонтована нова вентиляційна труба біля існуючої ВТ-2

Змонтована нова вентиляційна труба біля існуючої ВТ-2

На другому етапі реалізації проекту НБК виконуються заходи щодо безпосереднього проектування і будівництва НБК, проведення всього комплексу необхідних випробувань і введення його в експлуатацію.

В рамках названих етапів виділяються два пускові комплекси НБК:

1-й пусковий комплекс (ПК-1) – «Захисна споруда з технологічними системами життєзабезпечення і необхідною інфраструктурою».
Об’єм робіт по ПК-1 включає:

1. Проектування і будівництво постійних фундаментів НБК, основній конструкції Арки разом з оболонкою і системою основних кранів (СОК).
2. Проектування загальної внутрішньої компоновки НБК, твердого ізолюючого покриття ділянок усередині НБК, майданчиків і тому подібне.
3. Проектування, виготовлення, будівництво (монтаж) і введення в експлуатацію:
– технологічних систем життєзабезпечення і контролю стану НБК;
– зовнішніх інженерних комунікацій для підключення систем життєзабезпечення НБК до систем ЧАЕС.
4. Демонтаж існуючої ВТ-2 до насування Арки в проектне положення (після введення в експлуатацію НВТ, як вказано вище).

Цілодобова трансляція з  будівельного майданчика нового безпечного конфайнмента Чорнобильської АЕС. Онлайн вебкамера забезпечена сайтом ДСП ЧАЕС. Там же можна глянути на етапи будівництва і темпи їх виконання та багато іншого. Швидкість оновлення приблизно 2 кадри в хвилину.

2-й пусковий комплекс (ПК-2) – «Інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій ОУ».

У об’єм робіт ПК-2 входитиме:
1. Проектування (розробка робочого проекту) демонтажу нестабільних конструкцій ОУ.
2. Закупівля, монтаж і введення в експлуатацію технологічного устаткування і систем для виконання демонтажу/стабілізації нестабільних конструкцій.

Проектування демонтажу розпочато паралельно з проектуванням ПК-1. В даний час розроблені і узгоджені з Держатомрегулювання України проектні критерії і вимоги до інфраструктури демонтажу. Готується тендерна документація для проведення тендеру на розробку робочого проекту створення інфраструктури демонтажу.

На третьому етапі, після введення в експлуатацію ПК-2 і технологічного корпуса як складової інтегрованої схеми поводження з РАВ на проммайданчику ЧАЕС, можна буде починати ранній демонтаж нестабільних конструкцій ОУ в об’ємах, визначених на стадії робочого проектування даного процесу. Будуть виконані роботи з раннього демонтажу і поводженню з демонтованими конструкціями і супутніми РАВ на технологічних лініях, розміщених в технологічному корпусі.

Майданчик будівництва НБК

Майданчик будівництва НБК