Мапи, плани і карти древнього Луцька.

Схематичний план міста Луцьк 1907 року опублікований у виданні “Весь Юго-Западный край. Справочная книга торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятий, административных учреждений и крупного землевладения в губерниях Киевской, Волынской и Подольской”. Киев, 1907.

Оригінальна назва: Планъ гор. Луцка
Рік: 1907
Видавець: Невідомий
Джерело: Віктор Літевчук. Луцьк
Опис: У верхньому лівому куті розташовано назву: “План міста Луцьк” (Планъ города Луцка). На правій стороні міститься поперечний масштаб.

План Луцька виданий у 1937 році як додаток до Путівника по Польщі Асоціації польських туристичних товариств (Przewodnik po Polsce Związku Polskich Towarzystw Turystycznych. Tom II. Warszawa. 1937).

Оригінальна назва: Łuck
Рік: 1937
Масштаб: 1:15 000
Видавець: Асоціації польських туристичних товариств. Варшава
Джерело: Віктор Літевчук. Луцьк
Опис: У лівому верхньому куті розміщено назву: “Луцьк” (Łuck).
Нижче розташований лінійний масштаб, перелік умовних позначень та інформація про редактора (Redagował M. Jamiołkowski). У лівій нижній частині міститься інформація про путівник, у якому було видано план: “Путівник по Польщі Асоціації польських туристичних товариств. Том ІІ” (Przewodnik po Polsce Związku Polskich Towarzystw Turystycznych. Tom II). У правому нижньому куті розміщено інформацію про місце друку плану “Друк і літографія “Ян Котті” в Варшаві” (Druk i Lit. P.F. “Jan Cotty” w Warszawie).

Кольорова підкладка взята звідси. А самі карти тут

Далі буде…